Till innehåll på sidan

Trä & Textil

Antal: 1

  • Slöjdundervisning

    Undervisningen i slöjd syftar till att eleverna ges förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

    Kategorier: