Till innehåll på sidan

Skolbibliotek

Antal: 2

  • Levande historia

    Ålstensskolan samarbetar med Forum för Levande Historia i framtagandet av deras första utställning för årskurs 4-6. Under ht 2015 har pedagoger från FLH varit ute och testat sitt kommande webbmaterial på fyra klasser hos oss.

    Kategorier:
  • Skolbibliotek

    Ålstensskolans skolbibliotek ligger i de lokaler där det en gång låg ett folkbibliotek och där den uråldriga stengrytan ligger vilande under golvet.