Slöjdundervisning

Undervisningen i slöjd syftar till att eleverna ges förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. Eleverna tränar sig att lösa problem och välja lämpliga redskap och material för att kunna genomföra sina idéer, liksom att lita på sig själva för att uppnå självständighet.

Med utgångspunkt i olika hantverkstekniker lägger vi upp arbetsområden. Inom dessa arbetsområden får eleverna möjlighet att planera sina egna unika slöjdarbeten. Arbetet planeras, dokumenteras och utvärderas i slöjdloggar, för att uppmuntra eleverna att lära sig vissa fackuttryck och formulera sig om sitt arbete, vilket befrämjar lärandet.

Lokal pedagogisk planering

Textil

PDF iconlpp_vävning_åk4.pdf

Trä & metal

 

Annika Lundin

Textil
E-post: annika.lundin@edu.stockholm.se

Mårten Hansen

Trä & metal
E-post: marten.hansen@edu.stockholm.se

Välkomna på besök!

Dela:
Kategorier: