Skolledning

Rektor Anna Fiskáare

Ansvarar för år 3-5
Tel: 08-508 49 008
Mobil: 076-12 49 008  mott efter ök.
E-post: anna.fiskaare@stockholm.se

Bit.rektor Marie Sand

Ansvarar för år F-2
Tel: 08-508 49 001
mobil: 076-12 49 001  mott efter ök.
E-post: marie.sand@stockholm.se

 

Bit.rektor Marianne Wennerhag
Ansvarar för år Fritidshem & Fritidsklubben
Tel: 08-50849010 
Mobil:076-1249010
E-post: marianne.wennerhag@stockholm.se 
 

 

Dela:
Kategorier: