Till innehåll på sidan

Elevhälsoteam

Skolans elevhälsoteam är en resurs som ska stödja det dagliga elevhälsoarbetet. Detta sker genom insatser direkt till elever och vårdnadshavare samt genom stöd till skolans pedagoger. I elevhälsoteamet ingår rektor, biträdande rektorer, skolsköterska, skolläkare skolkurator och speciallärare. 

Antal: 4