Elevhälsoteam

Skolans elevhälsoteam är en resurs som ska stödja det dagliga elevhälsoarbetet. Detta sker genom insatser direkt till elever och vårdnadshavare samt genom stöd till skolans pedagoger. I elevhälsoteamet ingår rektor, biträdande rektorer, skolsköterska, skolläkare skolkurator och speciallärare. 

Antal: 6