Rektor informerar

Anette Madsen är tf rektor på Ålstensskolan under perioden 2019-03-11 - 2019-07-31.

Nu är rekryteringen av rektor till Ålstensskolan klar. Cecilia Rosman tillträder som ny rektor den 1/8.

Dela: