Till innehåll på sidan

Positiva kommentarer kring skolans arbete med läxor

Vi har fått positiva kommentarer från en forskare inom ämnet, vilket vi uppskattar mycket här på Ålstensskolan. Vi fick även tillstånd att publicera kommentarerna här på vår webbplats så här kommer de.

”Hej!

Jag läste om ert upplägg avseende läxor. Föredömligt! Jag önskar att andra skolor tar efter er modell.

Lysande arbete!!

Mvh,

Martin Karlberg
Skolforskare
Uppsala universitet”

”Läxorna är ju inte särskilt effektiva för att förbättra skolprestationerna i de lägre årskurserna. I de högra årskurserna har läxorna bättre effekt. Samtidigt kan det finnas skäl till att ha läxor i lägre årskurser (etablering av goda vanor, föräldrars och barns förväntningar, möjlighet till repetition och inte minst så ger läxor möjlighet till kommunikation mellan skola och hem).

Det jag framför allt gillar med ert upplägg är att ni har en väl genomtänkt strategi och att ni fokuserar på återkoppling, syfte och att eleverna ska kunna klara av läxorna själva.”

Dela:
Kategorier: