Till innehåll på sidan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

På Ålstensskolan råder nolltolerans av kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier och det råder förbud mot diskriminering.

Innehåll

  • Skollagen och diskrimineringslagen
  • Skolans rutiner
  • Trivselregler
  • Åtgärdstrappa
  • Konflikthantering

​Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Dela: