Folkhälsomyndigheten och Skolverket ger råd kring coronaviruset

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken som mycket låg för att smittan ska spridas i Sverige. Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan.

Det skriver Folkhälsomyndigheten och Skolverket i råd som de sammanställt och riktar till skolledare med anledning av coronavirusets spridning. Via utbildningsförvaltningens skolöverläkare Margaretha Orvarsson Hannfors informerar de om lämpliga förhållningssätt i skolan:

Inget skäl att stanna hemma om man är frisk

Det finns i dagsläget ingen anledning att friska elever eller personal som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan, oavsett i vilka områden de rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber. Vid sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. 

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk. Det är därför viktigt att informera elever och vårdnadshavare om att man bara kan stanna hemma om man faktiskt är sjuk och att man annars kan riskera att få ogiltig frånvaro.

Sök information vid oro

Om det finns en oro för coronaviruset på skolan så uppmuntrar Skolverket rektorer att tillsammans med personal diskutera hur man kan lyfta frågan i utbildningen. Vid oro och frågor kan skolan alltid hänvisa elever och vårdnadshavare att vända sig till Folkhälsomyndighetens webbplats. Det är också viktigt att skolan vidtar nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. 

Tvätta händerna, använd handsprit och hosta i armvecket

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.  

Mer information

Frågor och svar om det nya coronaviruset
Här finns också ett informationsblad som kan delas ut till resenärer som varit i områden där smittspridning sker.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus

Informationsblad till resenärer, svenska
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sj...

Informationsblad till resenärer, engelska
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sj...

Informationsblad till resenärer, kinesiska
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/cb3f3c68318f43738024b3...

Smittskydd Stockholm, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm
www.smittskyddstockholm.se

Publicerad: 17 februari 2020

Dela: