Till innehåll på sidan

Modersmålundervisning

Utbildningsförvaltningen erbjuder skolorna stöd för modersmålsundervisning via Språkcentrum där rektor kan anlita modersmålslärare.

Modersmålsundervisning innebär att elever som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om eleven har grundläggande kunskaper i språket och att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Om du har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan. Modersmålsundervisning kan ges från och med förskoleklass.

I årskurs 6, 7, 8 och 9 får eleven betyg i ämnet. Bedömningen i årskurs 9 utgår ifrån nationellt utsatta mål och betygskriterier som finns i modersmålets kursplan.

Skolverkets webbplats om modersmål

Dela: