Information till elever och vårdnadshavare

Här finner du all information som är riktat till elever och vårdnadshavare.

Till höger finns en meny med länkar till de olika sidor som kan tänkas ha den information ni söker. Vi har sammanställt en lista med de vanligast förekommande frågor vi får. Ni finner den i menyn till höger med rubriken "Vanligt förkommande frågor".

Dela:
Kategorier:

Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.30 varje dag eleven är frånvarande. Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro på tre sätt:

Via

OBS! Tänk på att du måste registrera ditt mobiltelefonnummer i Stockholm Skolwebb för att du ska kunna sms:a samt anmäla frånvaro via mobilappen.

Ålstensskolans informationskanaler