Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande.

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtsåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
 
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

 

Här nedan kan man läsa om kursplan i idrott och vilka krav som ställs på elever.

 Jonathan Elfvingsson

Jonathan.elfvingsson@edu.stockholm.se

 

Nicole Lydemark
nicole.lydemark@edu.stockholm.se

 

Alica Lee
alice.lee@edu.stockholm.se

Dela: