Idrott & Hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande.

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtsåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
 
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

 

Här nedan kan man läsa om kursplan i idrott och vilka krav som ställs på elever.

Jonathan Elfvingsson

Jonathan.elfvingsson@stockholm.se

Stefan Karlsson

Stefan.karlsson@stockholm.se

 

Nicole Lydemark

nicole.lydemark@stockholm.se

Dela: