Hjärna Puls

Informationsfilm - Hjärna Puls

Hjärna Puls
Hjärna Puls är en rörelsesatsning som har till syfte att bedriva daglig fysisk aktivitet på Ålstensskolan. Syftet med ökad fysik aktivitet är att eleverna ska må bättre, få en ökad koncentrationsförmåga, tåla stress bättre och få en bättre minneskapacitet. Genom att skapa en stimulerande arbetsmiljö där fysisk aktivitet har en central roll under skoldagen vill vi visa på sambandet mellan rörelseglädje och inlärning. Hjärna Puls ger eleverna bättre förutsättningar till ökade studieresultat.

Varför Hjärna Puls?
Aktuell forskning visar på att det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och förbättrad inlärning. Elever som utför 20 minuter pulshöjande aktiviteter ökar sitt arbetsminne upp till 2 timmar efteråt. Blodtillförseln till vår hjärna ökar med 20%. Anders Hansen, leg läkare skriver i sin bok Hjärnstark att pulshöjande aktiviteter leder till:

  • Förbättrad minneskapacitet
  • Ökad koncentrationsförmåga
  • Attitydförändringar – färre incidentrapporter
  • Kopplingen desto mer vältränad, desto bättre studieresultat.

Hjärna Puls ska därför ses som ett arbetssätt som ger förbättrade förutsättningar till att bli bättre i t.ex. Svenska och Matematik.

De olika delarna i Hjärna Puls

För att Hjärna Puls inte bara ska bli ett projekt som rinner ut i sanden, har vi valt att schemalägga alla aktiviteter så att det blir en tydlighet och struktur i verksamheten. Tanken är att varje elev ska få en pulshöjande aktivitet varje skoldag.

Morgonpuls (F-5)

Varje årskurs har ett rörelsepass en dag i veckan. Detta sker under förmiddagen för att maximera förutsättningarna till inlärning i svenska och matematik som schemaläggs i direkt anslutning till morgonpulsen. Passet är ca 20 min långt och vi skapar själva en koreografi till låtarna. Efter ca 10 veckor byter vi låtar och koreografi.

Pulskort (F-3)

Alla klasser på skolan har en dag var då de har pulskort på schemat. Det innebär att de får dra ett pulskort i klassrummet, för att sedan gå till pulsförrådet på skolgården och hämta ut det material som behövs. Klassen är sedan ute och aktiverar sig i ca 20 min. Vi har även skapat några träningsfilmer som ligger på vår youtubekanal. Dessa är avsedda att användas som ett alternativ till korten när det passar.

Lunchpuls (4-5)

I åk 4 och 5 har vi varje vecka två stycken pulsvärdar. Dessa ska i samband med lunchrasten en specifik dag i veckan leda en pulshöjande aktivitet. Eleverna kan använda sig av pulskortslådan och materialet i pulsförrådet. Pulsvärdarna lämnar matsalen lite före sina klasskamrater för att förbereda aktiviteten på baksidan av matsalen.

Smartpass (4-5)
I åk 4 – 5 har vi ett pass/vecka som vi har valt att kalla för smartpass. Under dessa pass arbetar eleverna med pulsband kopplade mot en programvara som gör att de ser vilken puls de har. Tanken är att eleverna ska upp i en arbetspuls som motsvarar 70 % av maxpulsen. På så sätt får vi de bästa förutsättningarna till ett bättre arbetsminne, ökad koncentration, att eleverna blir mer kreativ och att de tål stress bättre. Dessutom får de bättre förutsättningar till bättre studieresultat i de teoretiska ämnena och ett ökat välbefinnande.

Idrott och hälsa (F-5)
Alla elever i åk 1-5 har 2x 50 min. schemalagda lektioner idrott och hälsa/vecka. Eleverna i förskoleklass har en idrottslektion i veckan.

Brainbreaks (F-5)

Varje vecka lanserar vi veckans brain break till all personal på skolan. En ”brain break” är ett sätt att korsa de båda hjärnhalvorna och tvingas att tänka annorlunda. Det används framförallt under teoretiska lektioner. De tar ca 2-3 minuter och ökar koncentrationsförmågan upp till 25 minuter efteråt.

Organiserad rastverksamhet (F-5)
Varje vecka erbjuds det styrda rastaktiviteter på skolgården av fritidspedagoger.

Fördelar med Hjärna Puls

  • Ingen bedömning
  • Inga krav mer än att eleverna ska hålla uppe pulsen
  • Elevinflytande – aktiviteterna är inte lika styrda av styrdokument.
  • RÖRELSEGLÄDJE!
  • Förbättrad stresstålighet
  • PULSGRUPP – Ett team som bara arbetar med pulshöjande aktiviteter

 

Dela: