Hjärna Puls

Hjärna Puls är ett projekt som har till syfte att bedriva daglig fysisk aktivitet på Ålstensskolan.

Syftet med ökad fysisk aktivitet är att eleverna ska må bättre, få en ökad koncentrationsförmåga och bättre studieresultat. Genom att skapa en stimulerande arbetsmiljö där fysisk aktivitet har en central roll under skoldagen vill vi visa på sambandet mellan rörelseglädje och inlärning.
 
Varför Hjärna Puls?
Aktuell forskning visar på att det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och förbättrad inlärning. Elever som utför 20 minuter pulshöjande aktiviteter ökar sitt arbetsminne upp till 2 timmar efteråt. Blodtillförseln till vår hjärna ökar med 20%. Anders Hansen, leg läkare skriver i sin senaste bok Hjärnstark att pulshöjande aktiviteter leder till:

  • Förbättrad minneskapacitet
  • Ökad koncentrationsförmåga
  • Attitydförändringar – färre incidentrapporter
  • Stresståligare
  • Kopplingen desto mer vältränad, desto bättre studieresultat.

De olika delarna i Hjärna Puls
För att Hjärna Puls inte bara ska bli ett projekt som rinner ut i sanden, har vi valt att schemalägga alla aktiviteter så att det blir en tydlighet och struktur i verksamheten. Tanken är att varje elev ska få en pulshöjande aktivitet varje skoldag.

Morgonpuls
Varje årskurs kommer att ha ett rörelsepass uppe i aulan en dag i veckan. Detta sker under förmiddagen och går att likna med ett friskispass.

Lunchpuls
Alla klasser i åk 1-3 kommer att ha lunchpuls en lunchrast var i veckan. Det sker i direkt anslutning till lunchrasten och sker på baksidan av skolgården (utanför matsalen). Här arbetar eleverna med stationsträning, leker lekar eller andra pulshöjande aktiviteter ledda av en pedagog.

Pulskort
Alla klasser på skolan har en dag var då de har pulskort på schemat. Det innebär att de får dra ett pulskort i klassrummet, för att sedan gå till pulsförrådet på skolgården och hämta ut det material som behövs. Klassen är sedan ute och aktiverar sig i ca 20 min.

Smartpass
I åk 4 – 5 har vi ett pass/vecka som vi har valt att kalla för smartpass. Under dessa pass arbetar eleverna med pulsband kopplade mot en programvara som gör att de ser vilken puls de har. Tanken är att eleverna ska upp i en arbetspuls som motsvarar 70 % av maxpulsen. På så sätt får vi de bästa förutsättningar till ett bättre arbetsminne, ökade studieresultat och ett bättre välbefinnande.

Idrott och hälsa
Alla elever i åk 1-5 har 2x 50 min idrott och hälsa i veckan. Eleverna i förskoleklass har en idrottslektion i veckan.

Brainbreaks
Varje vecka lanserar vi veckans brain break till all personal på skolan. En ”brain break” är ett sätt att korsa de båda hjärnhalvorna och tvingas att tänka annorlunda. Det används framförallt under teoretiska lektioner. De tar ca 2-3 minuter och ökar koncentrationsförmågan upp till 25 minuter efteråt.

Organiserad rastverksamhet
Varje vecka erbjuds det olika rastaktiviteter på skolgården.

Dela: