Till innehåll på sidan

Historia

Ålstensskolan ritades och byggdes efter ritningar av arkitekt Ture Ryberg, en av Stockholms största skolbyggnadsarkitekter. Ålstens folkskola, som den först hette, blev den åttonde skolan i Brommas skolhistoria. Skolbyggnaden invigdes 1929, men 1928 räknas som byggår. Skolan byggdes i funktionalistisk stil. På bottenplanet fanns i den långa längan utrymmen för en så kallad matbespisning för skolfrukosten (skollunchen), gymnastiksal, simbassäng och tvagningsrum, läkarmottagning och tandläkarpraktik för skolbarnen, rektorsexpedition och vaktmästarbostad. Klassrummen rymdes i de två övre våningarna. Då skolan var nybyggd fanns inga toaletter, utan barnen fick gå ut på skolgården till en mindre sidobyggnad, där det fanns toaletter.

För de litet äldre eleverna fanns det vid Ålstens folkskola under sommarloven möjlighet att erhålla ett planteringsland i Stockholms folkskolors skolträdgård. Under ledning av lärarpersonal skulle eleverna då under sommarlovet regelbundet infinna sig i skolträdgården för att följa upp arbetet i det egna planteringslandet med sådant som vattning och ogräsrensning. Både prydnadsväxter och nyttoväxter odlades. Skolträdgårdens planteringsland låg öster om skolgården.

I vinkelbyggnaden, i den något kortare längan, byggnaden med den stora klockan på väggen, fanns samlingssal eller aula eller på översta våningen. På bottenvåningen fanns det en särskild ingång till biblioteket till höger längst inne i hörnan. Skolbiblioteket stod till tjänst till både för eleverna och för allmänheten; det tillhörde Stockholms stadsbibliotek. Det var öppet för allmänheten både på kvällstid och på så kallad icke skoltid. Här fanns också lärosalar för träslöjd för pojkarna och syslöjd med bland annat symaskiner för flickorna.

1916 blev Bromma eget överlärardistrikt och 1929 delades distriktet i två områden, norra och södra Bromma, och Ålsten kom att tillhöra det södra överlärardistriktet. Rektor för skolan hade titeln överlärare. Överläraren för Ålstens skola hade sin huvudsakliga arbetsplats i Olovslundsskolan. Ålstens folkskola, liksom Smedslättens folkskola tillhörde Olovslundskolans rektorsområde. I det rektorsområdet ingick även Smedslättsskolan, som låg vid Drömstigen 32 i Smedslätten.

På 1920-talet när Bromma villasamhälle började byggas flyttade många barnfamiljer in i Ålstens villaområden. 1923 hade Äppelvikens privata elementarskola, den nuvarande Smedslättsskolan vid Drömstigen, börjat sin verksamhet. I slutet av 1920-talet och under början av 1930-talet fick Bromma flera nya skolor, Ålstens folkskola (1929), Olovslunds folkskola (1931), Stora Essinge folkskola (1931) och Norra Ängby folkskola (1936). Ålstens folkskola omfattade klasserna 1-6. Det fanns flera parallellklasser i alla årskurser. Undervisningen var indelad i småskoleklasser, klass 1 och 2, med samma lärare de båda åren. Sedan följde klass 3 och 4, varefter man kunde söka in till läroverk, till 5-årig realskola, eller till flickskola. De som ville kunde gå klass 5 och 6 och söka in till 4-årig realskola. De elever som ville gå ut folkskolan och avsluta sin skolgång fick flytta till Olovslundsskolan de två sista åren, klass 7 och 8.

 

Källa: Wikipedias information om Ålstensskolan

Dela:
Kategorier: