Till innehåll på sidan

Hela skolan lyssnar

Eleverna på Ålstensskolan i Bromma lyssnar på inlästa böcker en vecka per termin. Det är fjärde terminen i rad som skolan genomför projektet Hela skolan lyssnar.

Det är tidig morgon och lugnt i lärarrummet när vi besöker Terese Cannehag Berglund, förstelärare i läsning på Ålstensskolan F-5.

Genom stora soliga fönster ser vi barnen på väg över skolgården till dagens första lektion. Terese bjuder på kaffe och berättar om Hela skolan lyssnar-projektet som blivit en viktig del i hennes läsfrämjande arbete med attityder och motivation kring läsning.

Att lyssna är att läsa med öronen!
Affischer och ett bord uppdukat med böcker i lärarrummet vittnar om att det arbetas aktivt med läsning. Terese har valt ut böcker som finns inlästa och kan hämtas hem i avsnitt på Sveriges radios webbplats. De presenteras kort med innehåll och åldersrekommendation, så att lärarna lätt kan välja lämplig bok för sin klass.
Under en vecka per termin lyssnar alla elever på böcker tillsammans. Fast Hela skolan lyssnar är mer än så. Det handlar om att skapa samtal kring läsning och att normalisera lyssning som ett jämbördigt alternativ: att lyssna är att läsa med öronen!

Film inspirerade
Sedan tre år tillbaka är Terese Cannehag Berglund förstelärare i läsning på Ålstensskolan, där hon varit sedan hösten 2000. En del av tjänsten är knuten till skolbiblioteket, med ansvar för registrering av egen nedladdning i Legimus. För att lära sig mer om arbetet med talböcker gick Terese en kurs på Medioteket – och blev mycket inspirerad av Mediotekets och MTM:s film från Snösätraskolan i Stockholm. Där arbetar lärare, specialpedagog, skolbibliotekarie, it-resurs och rektor tillsammans i ett team kring talboksanvändarna. 

David

 

Läs hela artikeln i LÄSLIV nr 2-2017_ sid. 4-7

Dela:
Kategorier: