Till innehåll på sidan

Fritidshem

.

På Ålstensskolan har fritidshemspersonalen ett nära samarbete med lärarna och arbetar under förmiddagarna i klasserna. De ansvarar i vissa fall för ämnen som t.ex. bild, musik, livskunskap (EQ) och teknik.

På eftermiddagarna arbetar fritidhemspersonalen på olika fritidshemsavdelningar som är knutna till klasserna och ser därför eleverna under hela dagen. Detta ger pedagogerna en helhetssyn som gör att de kan arbeta utifrån elevernas olika förutsättningar under eftermiddagarna.

 

Vår teamledare Therese Stenberg svarar på frågor som rör fritidshem och fritidsklubb. 
therese.stenberg@edu.stockholm.se
Tel.: 076 825 36 15

 

Målsättning för Ålstensskolans fritidshem 
 

Att skapa trygghet. Eleverna ska känna att fritidshemmet är en fast punkt under eftermiddagen. Eleverna ska känna att det finns vuxna som hjälper dem utifrån deras behov.

Att lära eleverna visa hänsyn och respekt. Eleverna får lär sig att ta ansvar för sina handlingar och att respektera varandras likheter och olikheter.

Att låta eleverna utvecklas genom leken. Leken tränar elevernas organisationsförmåga och deras förmåga till samarbete med andra.

Att erbjuda eleverna organiserade aktiviteter. Genom våra aktiviteter får eleverna möjlighet att prova och utveckla sina intressen. 

Om ni vill se lite mer av och hur fritidshemmen arbetar så kan man göra det via deras fritidsbloggar som ni hittar på den här sidan.

Dela: