Till innehåll på sidan

Fredagsinfo; V.14- 2016

Hej!

Då är det vanlig vecka igen och dags för lite information.

Föräldraråd nr 2

Igår torsdag var det Föräldraråd på Ålstensskolan. Vi skriver protokoll vid varje Föräldraråd som sen mailas ut till alla vårdnadshavare från föräldrarådsrepresentanterna. Från och med nu provar vi ett nytt distributionssätt av protokollet. Vi kommer att länka till aktuellt protokoll här i Fredagsinfo. Protokollen kommer också att ligga på hemsidan. Länk kommer i nästa Fredagsinfo.

Studiedag tisdag 19 april

Tisdagen den 19 april är det studiedag för alla lärare på skolan. Ingen skola eller förskoleklassverksamhet denna dag men samtliga fritidsavdelningar har öppet hela dagen. Morgonfritids i matsalen fram till 8.00, därefter verksamhet på respektive fritidshem. Lunch och mellanmål som vanligt. Eftersom den 19 april infaller på en vardag räknar vi med att alla elever från förskoleklass till åk 3 kommer till skolan/fritids i vanlig tid är på plats under dagen. Om ert barn ska vara ledigt är vi tacksamma om ni meddelar aktuellt fritids detta. Vi behöver avbeställa mat om det blir många elever som inte kommer att vara på plats. De elever som har Skutt som fritids är givetvis välkomna att vara på Ålstensskolans fritidshem under normal skoltid. På eftermiddagen går de till Skutt precis som vanligt. Åk 4 och 5 elever har fått med sig lapp hem som ska skrivas under om det är så att eleven INTE kommer att vara på plats denna dag (Kometen öppen från kl 8-17).

Ny klasser åk 1 och 4 höstterminen 2016

Vi har i flera år gjort nya klasser inför åk 4. Vi har i fått mycket positivt feedback från elever och föräldrar över detta. Eleverna får nya klasskamrater samtidigt som de ”gamla” klasskamraterna går i klasserna bredvid. Många elever har mått bra av en ny arena med nya förväntningar på både andra och sig själv. Denna uppdelning görs av pedagogerna som träffas regelbundet och har en omfattande och väl bearbetad process för att beakta olika aspekter.  Vi vill göra er uppmärksamma på att elever och föräldrar inte har någon möjlighet att önska lärare eller kamrater. De nya klasserna kommer att meddelas i slutet av maj och ett tillfälle till att träffa sina nya klasskamrater kommer att ske efter det.

Åk 6 Äppelviken

De flesta av våra elever i årskurs 5 går vidare med sin skolgång i Äppelviksskolan. Sedan många år tillbaka har vi väl framarbetade, fungerande rutiner för detta. Eleverna som kommer till Äppelviken kommer från fler andra skolor främst från närområdet. Lärarna på Ålstensskolan träffar flera gånger biträdande rektorer och speciallärare i Äppelviksskolan tillsammans med lärare från de andra skolorna för att bygga ihop klasser med bra sammanssättning. Detta styrs av Äppelviksskolan. Eleverna kommer att få med en till flera klasskamrater från befintlig klass, beroende på klassantal i Äppelviken. Föräldrar och elever har ingen möjlighet att önska. I slutet av maj kommer målsman få klassindelningarna hem med posten och veckan efter kommer eleverna att träffa sina nya klasskamrater vid ett besök på Äppelviksskolan. Vi återkommer senare med datum.

 

Vänligen,

Skolledningen på Ålstensskolan

Dela:
Kategorier: