Frågor och svar

Skolans lokaler - vad gäller?

Det är SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) som äger och förvaltar Ålstensskolan och 189 andra grund- och gymnasieskolor i Stockholm (+ 400 förskolor). Förutom underhåll av fastigheterna arbetar SISAB med om- och tillbyggnationer och del nybyggnationer. 

Vi hyr våra lokaler och SISAB är vår fastighetsvärd. De ansvarar för löpande underhåll både inne och utomhus. De kan vara snöskottning, rensning av rabatter och nyplantering av växter, lampbyten, åtgärder kring kärvande dörrar, ersättning av material som går sönder och behöver ersättas, klätterställning på skolgården mm.

Nagib, vår vaktmästare, ansvarar för att felanmälan till SISAB. SISAB, i form av olika underleverantörer och företag, är hos oss flera gånger i veckan.

Två gånger per år sker ett så kallat rektorsmöte. På mötet är det representanter från SISAB (driftsansvarig och områdeschef) samt rektor och vaktmästare som medverkar. Vi har precis haft ett sådant möte. På mötet diskuterar vi alla våra fastigheter och vi från skolan kommer med önskemål på saker som vi vill fixa (det sätts upp på önskelistan). SISAB redovisar sin plan för underhåll och uppfräschning. För att få ekonomi och framför allt för att ha folk som gör detta måste SISAB försöka samköra upprustning i så hög grad som möjligt. Det kan till exempel handla om asfaltering. Det måste ske på sommaren när barnen är lediga, helst i juli. Då vill man helst asfaltera på flera skolor samtidigt. Detta förfarande göra att det ibland upplevs som att det tar väldigt lång tid innan det händer något. Men så är det.

Precis som när man bor i hyreslägenhet kan man fråga om man själv får fräscha till i lokalerna, både inomhus och utomhus. Det får vi men då måste vi stå för kostnaden själva. Om vi vill måla om eller kanske lägga till fler lekutrustningar på skolgården än det som ingår i grunduppsättningen, får vi stå för det själva. Vi beställer och SISAB utför. Kostnaden kommer sen på vår hyra. 

Frågor kring lokaler och verksamhet

Kapprummen - klädhyllor 
Skolan är kulturskyddad vilket innebär att vi inte kan sätta upp vad som helst på väggarna.  

Toaletterna
Alla toaletter på skolan är renoverade och uppfräschade för 1-2 år sedan. Skolbyggnaden är gammal, vilket medför att det är svårt att få till fler toaletter än de som vi har.

Eftersom både åk 1,2 och 3 har både skola och fritids på våning 1 o 2 blir det just nu högt tryck på användningen. Tyvärr händer det då och då att ”olyckor sker” och det blir ofräscht på toaletterna. Elevrådsstyrelsen ska arbeta fram en checklista för toabesök (enkel att följa för alla åldrar, den ska sättas upp inne på alla toaletter). Vi ska köpa in fler papperskorgar och rektor ska ha ”toakurs” med de yngre barnen. Påminn gärna era söner om att de alltid ska sitta ner och kissa! Och att de ska gå på toan i tid!

Ny rutin - kvarglömda kläder

Det är en stor mängd kläder som glöms kvar på skolan. Vi har ingen möjlighet att lagra dessa. Vi uppmanar er föräldrar att komma och hämta glömda kläder så fort som möjligt.

Insamlingscentralen finns vid ingången A3 i förrådet A 162. Efter dörren till lilla gymnastiksalen, till vänster innan trappan.

Förrådet töms fem gånger om året. Kläderna skickas till välgörenhet.
Måndagen den 27 oktober - v.44
Fredagen den 19 december- v.51
Måndagen den 23 februari - v.9
Tisdagen den 7 april - v.15
Fredagen den 12 juni -  v.24

Varför morgonfritids i matsalen? 

För att slippa byta lokal flera gånger i veckan beslutade vi oss för att använda matsalen till morgonfritids detta läsår. Det hänger ihop med ombyggnationen och brist på fritidslokaler under denna period. Det ska vara lätt för föräldrar att lämna på morgonen och vi tror att det blir rörigt om morgonfritids ska vara på flera olika ställen. Matsalen fungerar bra för den korta stund de flesta barn är på plats under morgonen. Hur det blir med lokal för morgonfritids framöver har vi ännu inte beslutat. 

Schema med kryss – varför står inte lektionerna
på schemat?

Alla elever i svensk skola är garanterad en viss undervisningstid i varje ämne. Dessa timmar kan variera över åren och även mellan årskurser och skolor. Däremot  ska slutsumman bli detsamma för alla. Detta innebär att teamen/lärarna har frihet att lägga upp undervisningen som man önskar. Det är bra att kunna göra när man till exempel har temaarbete eller om man har behov av mer koncentrerade lektionspass (till exempel NTA-lådor med mycket material), då kan man som lärare föredra att ha det över fler lektioner för att hinna få ut maximalt av lektionstiden. Om barnen är väldigt uppslukade av ett arbete i klassrummet är det bra att låta eleverna få arbeta klart. Det skapar sammanhang och blir inte så ”snuttifierat”.

Hur jobbar skolan kring begåvade elever?

Vi kan erbjuda avancerad kurs för de elever som ligger flera år före sina klasskamrater i matematik. Det är varje lärare som beslutar om vem/vilka som kan vara tänkbara för dessa grupper. Test genomförs innan beslut tas.

Anna Fiskáare

Dela: