Frågor och svar

Skolans lokaler - vad gäller?

Det är SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) som äger och förvaltar Ålstensskolan och 189 andra grund- och gymnasieskolor i Stockholm (+ 400 förskolor). Förutom underhåll av fastigheterna arbetar SISAB med om- och tillbyggnationer och del nybyggnationer. 

Vi hyr alltså våra lokaler och SISAB är vår fastighetsvärd. De ansvarar för löpande underhåll både inne och utomhus. De kan vara snöskottning, rensning av rabatter och nyplantering av växter, lampbyten, åtgärder kring kärvande dörrar, ersättning av material som går sönder och behöver ersättas, t.ex. klätterställning på skolgården, mm.

Nagib, vår vaktmästare, ansvarar för att felanmälan till SISAB. SISAB, i form av olika underleverantörer och företag, är hos oss flera gånger i veckan.

Två gånger per år sker ett s.k. rektorsmöte. På mötet är det representanter från SISAB (driftsansvarig och områdeschef) samt rektor och vaktmästare som medverkar. Vi har precis haft ett sådant möte. På mötet diskuterar vi alla våra fastigheter och vi från skolan kommer med önskemål på saker som vi vill fixa (det sätts upp på önskelistan). SISAB redovisar sin plan för underhåll och uppfräschning. För att få ekonomi och framför allt för att ha folk som gör detta måste SISAB försöka samköra upprustning i så hög grad som möjligt. Det kan t.ex. handla om asfaltering, det måste ske på sommaren när barnen är lediga, helst i juli. Då vill man helst asfaltera på flera skolor samtidigt. Detta förfarande göra att det ibland upplevs som att det tar väldigt lång tid innan det händer något. Men så är det.

På sommarlovet kommer dessa arbeten att göras:

Takarbetet på B-hus, målning av Lusthuset, ny asfalt på skolgården, nya duschrum i stora gympasalen. 

Under läsåret kommer det att bli:
Nytt staket mot Nyängsvägen
Ny klätterställning (äntligen - runt nyår!)

Vår önskelista – några exempel på projekt som vi önskar att SISAB fixar (och som ingår i deras uppdrag och finns på den s.k. krysslistan). SISAB kommer att åtgärda detta men tidpunkten är oviss. Det handlar förstås om de prioriteringar som hela tiden måste göras samt på tillgång till underleverantörer. Många arbeten behöver ordnas på sommarlovet och problemet är att alla andra skolor och försklor också vill få saker gjorda då i semestertider.

Detta har vi precis önskat:
- Målning och allmän uppfräschning av alla entréer
- Ny armatur i alla entréer
- Ommålning utomhus av OASEN
- Ny entré – OASEN
- Slipning av parkett – aulan samt ommålning
- Nytt personalkök och andra gemensamhetsytor

Precis som när man bor i hyreslägenhet kan man fråga om man själv få fräscha till i lokalerna, både inomhus och utomhus. Det får vi men då måste vi stå för kostnaden själva. Om vi vill måla om eller kanske lägga till fler lekutrustningar på skolgården än det som ingår i grunduppsättningen, får vi stå för det själva. Vi beställer och SISAB utför. Kostnaden kommer sen på vår hyra. Så funkar det!

Frågor kring lokaler och verksamhet

Trångt i hallar, dåligt med torkskåp och ont om plats.

Eftersom vi just nu har något provisoriska lokaler pga. ombyggnationen av Lusthuset medför detta är att det är trångt i hallar och på toaletter. Vi försöker ordna detta så bra som möjligt, men visst är det lite bökigt ibland. Det blir dock bättre till nästa läsår.

Kapprummen  - klädhyllor                                                                                                      

Skolan är kulturskyddad vilket innebär att vi inte kan sätta upp vad som helst på väggarna. Vi har beställt fler hatthyllor med krokar av en snickare. Det är planerat att bli klart i november. 

Torkskåp

När Solgården och yttersta delen av Lusthuset revs tog vi tillvara våra torkskåp. De har varit lagrade och sätts i dagarna upp på våning 1 och 2, på Vintergatan (där vi har en förskoleklass) samt på Oasen. Ventilationsarbete måste dock göras innan torkskåpen fungerar igen. 

Toaletterna

Alla toaletter på skolan är renoverade och uppfräschade för 1-2 år sedan. Skolbyggnaden är gammal, vilket medför att det är svårt att få till fler toaletter än de som vi har.

Eftersom både åk 1,2 och 3 har både skola och fritids på våning 1 o 2 blir det just nu högt tryck på användningen.
Tyvärr händer det då och då att ”olyckor sker” och det blir ofräscht på toaletterna. Ofta handlar det om att barnen går för sent, då kan olyckan vara framme och det blir kiss på golvet. Den här frågan har tagits upp på elevrådet. Vi har diskuterat den rätt ingående och vi har bestämt att
Elevrådsstyrelsen ska arbeta fram en checklista för toabesök (enkel att följa för alla åldrar, den ska sättas upp inne på alla toaletter). Den är nästan klar. Vi ska köpa in fler papperskorgar och rektor ska ha ”toakurs” med de yngre barnen. Påminn gärna era söner om att de alltid ska sitta ner och kissa! Och att de ska gå på toan i tid!

Trycket på toaletterna kommer att minska till nästa läsår då åk 1 inte kommer att ha fritids i stora skolhuset. Förskoleklass kommer heller inte vara där.

Ny rutin - kvarglömda kläder

Det är en stor mängd kläder som glöms kvar på skolan. Vi har ingen möjlighet att lagra dessa. Vi uppmanar er föräldrar att komma och hämta glömda kläder så fort som möjligt.

Insamlingscentralen finns vid ingången A3 i förrådet A 162. Efter dörren till lilla gymnastiksalen, till vänster innan trappan.

Förrådet töms fem gånger om året. Kläderna skickas till välgörenhet.
Måndagen den 27 oktober - v.44
Fredagen den 19 december- v.51
Måndagen den 23 februari - v.9
Tisdagen den 7 april - v.15
Fredagen den 12 juni -  v.24

Varför morgonfritids i matsalen? 

För att slippa byta lokal flera gånger i veckan beslutade vi oss för att använda matsalen till morgonfritids detta läsår. Det hänger ihop med ombyggnationen och brist på fritidslokaler under denna period. Det ska vara lätt för föräldrar att lämna på morgonen och vi tror att det blir rörigt om morgonfritids ska vara på flera olika ställen. Matsalen fungerar bra för den korta stund de flesta barn är på plats under morgonen. Hur det blir med lokal för morgonfritids framöver har vi ännu inte beslutat. 

Schema med kryss – varför står inte lektionerna
på schemat?

Svar: Alla elever i svensk skola är garanterad en viss undervisningstid i varje ämne.
Dessa timmar kan variera över åren och även mellan årskurser och skolor.
Däremot  ska slutsumman bli detsamma för alla. Detta innebär att teamen/lärarna har
frihet att lägga upp undervisningen som man önskar. Det är bra att kunna görat t.ex.
när man har temaarbete eller om man har behov av mer koncentrerade lektionspass
(t.ex NTA-lådor med mycket material), då kan man som lärare föredra att ha det över
fler timmar för att hinna få ut maximalt av lektionstiden. Om barnen är väldigt uppslukade av ett arbete i klassrummet är det skönt (och bra) att låta eleverna få arbeta klart. Det skapar
sammanhang och blir inte så ”snuttifierat”.

Hur jobbar skolan kring begåvade elever?

Alla elever i svensk skola är garanterad en viss undervisningstid i varje ämne.
Dessa timmar kan variera över åren och även mellan årskurser och skolor.
Däremot  ska slutsumman bli detsamma för alla. Detta innebär att teamen/lärarna har
frihet att lägga upp undervisningen som man önskar. Det är bra att kunna görat t.ex.
när man har temaarbete eller om man har behov av mer koncentrerade lektionspass
(t.ex NTA-lådor med mycket material), då kan man som lärare föredra att ha det över
fler timmar för att hinna få ut maximalt av lektionstiden. Om barnen är väldigt uppslukade av ett arbete i klassrummet är det skönt (och bra) att låta eleverna få arbeta klart. Det skapar
sammanhang och blir inte så ”snuttifierat”.
avancerad kurs för de elever som ligger flera år före sina klasskamrater i det matematiska tänket samt i engelska. Det är varje lärare som beslutar om vem/vilka som kan vara tänkbara för dessa grupper. Test genomförs innan beslut tas.

Frågor som ska besvaras kommande veckor.

Mobiler på fritids – vad gäller?
Varför serverar vi inte Bregott i matsalen?
Rastvakter – vem gör vad och hur fungerar det?
Varför delar ni på klasserna till åk 1 och 4?
Sociala medier - vett och etikett
Lokalplanering 2015

 

Anna Fiskáare

Dela:
Kategorier: