Till innehåll på sidan

Förstelärare

Skolans vision är att synliggöra elevernas lärande, reflektera över vår egen professionella bedömning av elevernas kunskaper samt arbeta formativt med hjälp av analoga och digitala verktyg. Vi är fyra förstelärare på skolan med olika inriktningar.

Våra gemensamma uppdrag är att;
 
• Planera och genomföra fortbildning för lärarna på skolan för att främja ett gemensamt synsätt. Exempelvis bokcirklar med pedagogisk litteratur, presentation av pedagogiska redskap och sambedömning av nationella prov i åk 3.

• Öka samarbetet mellan lärare och stärka det kollegiala lärandet genom att leda planering av kollegiala observationer och efterföljande diskussioner.
Våra respektive områden är:

 

 

 

Dela:
Kategorier: