Till innehåll på sidan

English lady

Mrs Potter och English lady ökar lusten till engelska

När Mrs Potter och English lady besöker i förskoleklassen på Ålstensskolan lär sig eleverna engelska på ett lustfyllt sätt. I en spetsgrupp sporras dessutom äldre elever att utveckla sin engelska från sin egen nivå. Läs artikeln om dem i nya LÄRA Stockholm.
Engelskalektionerna i förskoleklasserna på Ålstensskolan blir lite av en happening med sång, ramsor, film och sagor.

– Vi vill väcka elevernas lust och intresse för språk. Det är viktigt att det är roligt och kravlöst och att alla känner att de kan delta. Då blir det ett effektivt sätt att introducera engelska, säger Terese Cannehag Berglund.
Hon och kollegan Ylva Olsson besöker förskoleklassernas engelskalektioner som sina alter egon Mrs Potter och English lady.  På lektionerna pratas bara engelska och pedagogerna använder sig av engelskt material och material översatt från svenska som eleverna känner igen.

– Mycket bygger på det som eleverna redan kan, där vi smyger in engelskan. Vi leker lekar som de redan kan strukturen på men vi gör det på engelska. Vi vill bygga upp ett självförtroende hos eleverna så att de vågar kommunicera, säger Terese Cannehag Berglund.

Spelar sina roller

När pedagogerna möter eleverna i matsalen eller på skolgården, spelar de sina roller och pratar engelska. Ibland får föräldrar också spela med och byta några ord.

– Vardagssamtalen ger eleverna möjligheten att testa sin engelska. När de får använda ord och uttryck med en engelsktalande person förstärker det deras tilltro till den egna kommunikationsförmågan.

Ålstensskolan har en spetsgrupp i engelska med elever i år fyra och fem som har bott utomlands eller har engelskspråkiga föräldrar. Engelska är arbetsspråket och eleverna jobbar utifrån skönlitterära texter, skriver uppsatser och övar muntlig framställning. Förhoppningen är att de ska kunna utvecklas från den nivå där de befinner sig.

– De uttrycker själva att det är svårt i den ordinarie undervisningen. Det är en pedagogisk utmaning att stimulera de här eleverna. Det är lättare att sporra dem tillsammans.

Läs hela artikeln i utbildningsförvaltningens tidning LÄRA nr 4.

Dela: