Elevhälsans medicinska del

Skolsköterska: Carina Ullman; 90%
Tel: 08-508 49 006
carina.ullman@stockholm.se

Skolläkare: Anna Gutniak är i skolan varannan vecka.
Tid bokas genom skolsköterskan

Skolkurator: Nathalie Lidström.
Finns på skolan torsdagar och fredagar

Tel: 08-508 49 005
nathalie.lidstrom@stockholm.se

Skolpsykolog: Anna Råde

Tel: 08-508 07 558
anna.rade@stockholm.se
 

ELEVHÄLSA
Enligt skollagen ingår elevhälsans medicinska del, som tidigare kallades
skolhälsovård, som en del i skolans samlade elevhälsa.
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Elevhälsans medicinska del, dvs skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog finns i skolan.
 
Så här arbetar vi med elever i skolan:
Eleverna erbjuds tre hälsobesök under sin skoltid.
Hälsobesöken innefattar hälsokontroller och individuella hälsosamtal och är en av våra naturliga kontaktytor med elever och vårdnadshavare.
Mellan hälsobesöken erbjuds undersökning av hörsel och andra begränsade hälsokontroller.
Elevhälsans medicinska del fortsätter det vaccinationsprogram som inleddes av BVC

Elever och vårdnadshavare kan kontakta oss för att få råd, hjälp och stöd.
Det finns många elever som behöver särskilda insatser.
Det kan gälla elever med olika sjukdomar och funktionshinder eller elever
med inlärningssvårigheter där elevhälsans insatser behövs.
Elevhälsans medicinska del är många gånger en förmedlande länk mellan eleven/vårdnadshavaren, behandlande läkare och skolan.

Vårt uppdrag är främst förebyggande.

Vi utför endast enklare sjukvård och hänvisar ofta till landstinget för vård.
 

Dela:
Kategorier: