.

Här finner ni styrdokument och andra dokument associerade med skolans verksamheter.

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandlig

Verksamhetesformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-5, fritidshemmen och fritidsklubben.

 

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen är en plan för hur vi på Ålstensskolan ska arbeta så att alla behandlas lika bra och känner sig trygga. Inget barn eller vuxen får kränkas, diskrimineras eller trakasseras. Det står faktiskt i lagen.  

 

Policy - elevledigheter läsåret 2016-2017

Skolplikten i Sverige gäller från åk 1 till åk 9. Rektor får enligt skollagen bevilja kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. 

 

 

 

Dela:
Kategorier: