.

Blankett

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev i de obligatoriska skolformerna beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. 

 

Uppsägning av plats i stadens skolbarnomsorg

Uppsägningstiden är en månad räknat från det datum som uppsägningen inkommit till skolan.

 

Dela:
Kategorier: