Anmäl frånvaro

Är ditt barn sjuk?

All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.30 varje dag eleven är frånvarande. Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro på tre sätt:

Via

OBS! Tänk på att du måste registrera ditt mobiltelefonnummer i Stockholm Skolwebb för att du ska kunna sms:a samt anmäla frånvaro via mobilappen.

Frånvaroanmälan ”Del av dag”: Under perioden augusti–december 2017 kommer det tillfälligt inte vara möjligt att anmäla ”Del av dag” via sms eller via mobilappen.
Frånvaroanmälan del av dag kan under denna period göras i Skolwebben alternativt direkt till skolan: 08-508 49000

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Anmal-franvaro/

Dela:
Kategorier: