Ålstensskolans Föräldraförening

Ålstensskolans föräldraförening

 

 

Finns det något bättre än en engagerade föräldraförening?

Alla föräldrar med barn på Ålstensskolan är medlemmar i föräldraföreningen. Tillsammans med skolan skall vi främja elevers trivsel och utveckling samt stärka sammanhållningen i en säker och trygg skolmiljö. 
Därför finns särskilda intressegrupper som du hittar här på hemsidan.

Hör gärna av dig till styrelsen om du är intresserad av att engagera dig i någon intressegrupp.                    

Tillsammans skapar vi skolan.

Dela: