Ålstensskolan

Ålstensskolan är en F-5 skola med 600 elever belägen i Bromma, Stockholm. Vi är organiserad i mindre enheter för att ni som elever och föräldrar skall känna tillhörighet, trygghet och närhet till pedagogerna.

Ålstensskolan ska vara en modern mötesplats för utveckling inom lärande, hälsa och demokrati. Vår utbildning syftar till att ge eleverna rätt förutsättningar och verktyg för att lyckas med sina nuvarande och framtida studier. Vi utbildar idag, morgondagens världsmedborgare och utvecklar därför elevernas kommunikativa förmåga, kreativitet och sociala förmågor, egenskaper som är betydelsefulla kvalifikationer i framtida yrken på ett globalt verksamhetsområde.

Ålstensskolan arbetar med varje elev enligt en individuell utvecklingsplan, mot strävansmålen som skolverket slagit fast.

Den goda Ålstensandan ska vara ett minne att bära med sig i skolan och senare i livet.

Dela:
Kategorier: