Till innehåll på sidan

Ålstensskolan

Ålstensskolan är en F-5 skola med ca 550 elever belägen i Bromma, Stockholm. Vi är organiserad i mindre enheter för att ni som elever och föräldrar skall känna tillhörighet samt trygghet och närhet till pedagogerna.

Ålstensskolan ska vara en modern mötesplats för utveckling inom lärande, hälsa och demokrati. Vår utbildning syftar till att ge eleverna rätt förutsättningar och verktyg för att lyckas med sina nuvarande och framtida studier. Vi utbildar morgondagens världsmedborgare. Vi utvecklar därför elevernas kreativitet samt kommunikativa- och sociala förmågor, egenskaper som är betydelsefulla kvalifikationer i framtida yrken på ett globalt verksamhetsområde.

Ålstensskolan arbetar med varje elev enligt en individuell utvecklingsplan, mot läroplanens kunskapskrav. 

Den goda Ålstensandan ska vara ett minne att bära med sig i skolan och senare i livet.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Ålstensskolan är en F-5 skola med ca 550 elever belägen i Bromma, Stockholm. Vi är organiserad i mindre enheter för att ni som elever och föräldrar skall känna tillhörighet samt trygghet och närhet till pedagogerna.