Välkommen till Ålstensskolan

 

Välkommen till Ålstensskolan!

 

Aktuellt just nu:

 

Hämta kvarglömda kläder senast fredagen den 23 februari
Det är fortfarande en stor mängd kläder som glöms kvar på skolan. Vi har ingen möjlighet att lagra dessa. Vi uppmanar er föräldrar att komma och hämta glömda kläder så fort som möjligt.

Insamlingscentralen finns vid ingången A3 i förrådet A 162, efter dörren till lilla gymnastiksalen, till vänster innan trappan. Vänligen lägg inga kläder på golvet.

Kläderna plockas bort fredagen den 23 februari.

Kläderna skickas därefter till välgörenhet.

Nyheter

Ålstensskolans Klasswebbar

Senaste nytt från skolans alla bloggar.

Terese-cannehag-berglund

Att måla en kuliss - att bygga en plattform

Det var med skräckblandad förtjusning jag närmade mig TV-huset häromdagen. Gjorde ett impulsköp av ny tröja i köpcentrumet i närheten, som om det skulle få mig att bli säkrare på mitt tilltag.

Läsprojekt på Ålstensskolan_ Foto Carina Gedrin

Hela skolan lyssnar

Eleverna på Ålstensskolan i Bromma lyssnar på inlästa böcker en vecka per termin. Det är fjärde terminen i rad som skolan genomför projektet Hela skolan lyssnar.

Hjärna Puls

Hjärna Puls är ett projekt som har till syfte att bedriva daglig fysisk aktivitet på Ålstensskolan.

FÖRSTELÄRARE ÅLSTENSSKOLAN

Skolans vision är att synliggöra elevernas lärande, reflektera över vår egen professionella bedömning av elevernas kunskaper samt arbeta formativt med hjälp av analoga och digitala verktyg.

Underskatta inte bilderboken

Jag uppmanar ofta föräldrar att ta första bästa bilder- bok och efter en snabb genomläsning skriva ner alla ord som hen inte använder i sitt dagliga tal. Det blir en ögonöppnare för många, mig själv inkluderad.

Förståelse och empati

Hur ska pedagoger hantera konflikter och hetsiga diskussioner om känsliga ämnen? Lärarna Martin Löfgren och Per Ahlkvist har valt att flyttat klassdiskussioner om värdegrundsfrågorna till ett online-forum.

Idrott & Hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande.

Slöjdundervisning

   Undervisningen i slöjd syftar till att eleverna ges förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

Enhörningens elever har skapat vackra målningar genom att blåsa i"sugrör"

Fritidshem

På Ålstensskolan har fritidshemspersonalen ett nära samarbete med lärarna och arbetar under förmiddagarna i klasserna. De ansvarar i vissa fall för ämnen som t.ex. bild, musik, livskunskap (EQ) och teknik.

Läxhjälp

Vi har på skolan under en längre period diskuterat läxor.

Information

Söka skola 2018

Nu är det dags att söka skola mellan den 15 januari och den 15 februari

Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.30 varje dag eleven är frånvarande. Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro på tre sätt:

Via

OBS! Tänk på att du måste registrera ditt mobiltelefonnummer i Stockholm Skolwebb för att du ska kunna sms:a samt anmäla frånvaro via mobilappen.

Information från skolledningen

Kalender

  • Heldag Sportlov Heldag Fritids öppet
  • Heldag Kulturskolan- kl. 16:00-19:00

    Plats: Aulan

  • Heldag Kulturskolan- kl. 16:00-19:00

    Plats: Aulan

  • Heldag Kulturskolan- kl. 16:00-19:00

    Plats: Aulan

Dagens Lunch

Ålstensskolans informationskanaler