Välkommen till Ålstensskolan

                                                                                                                     

Förståelse och empati

Hur ska pedagoger hantera konflikter och hetsiga diskussioner om känsliga ämnen? Lärarna Martin Löfgren och Per Ahlkvist har valt att flyttat klassdiskussioner om värdegrundsfrågorna till ett online-forum.

Nyheter

Terese, Annica, Ylva, Zandra

FÖRSTELÄRARE ÅLSTENSSKOLAN

Skolans vision är att synliggöra elevernas lärande, reflektera över vår egen professionella bedömning av elevernas kunskaper samt arbeta formativt med hjälp av analoga och digitala verktyg.

Idrott & Hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtsåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

Slöjdundervisning

   Undervisningen i slöjd syftar till att eleverna ges förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

Fritidshem

På Ålstensskolan har fritidshemspersonalen ett nära samarbete med lärarna och arbetar under förmiddagarna i klasserna. De ansvarar i vissa fall för ämnen som t.ex. bild, musik, livskunskap (EQ) och teknik.

Läxhjälp

Vi har på skolan under en längre period diskuterat läxor.

Kalender

 • Heldag Lucia

  Beskrivning: Tider för Luciatåget - A-klasser 8:20-8:40 / D-klasser 8:55-9:15 / C-klasser 10:00-10:20 / B-klasser 10:40-11:00

 • Heldag Terminens sista dag

  Beskrivning: Vi önskar dig En God Jul o Ett Gott Nytt År!

 • Heldag Studiedag för all personal
 • Heldag Skolstart

  Beskrivning: Välkommen tillbaka!

 • Heldag Ålstensskolans dag

Information

Föräldraråd

Information från skolledningen

Dagens Lunch

Ålstensskolans informationskanaler