Välkommen till Ålstensskolan

  

Informationsfilmer

Några videoklipp om hur pedagoger och Ålstensskolans föräldraförening arbetar för barnens bästa

 

 

 

Nyheter

Terese, Annica, Ylva, Zandra

FÖRSTELÄRARE ÅLSTENSSKOLAN

Skolans vision är att synliggöra elevernas lärande, reflektera över vår egen professionella bedömning av elevernas kunskaper samt arbeta formativt med hjälp av analoga och digitala verktyg.

Idrott & Hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtsåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

Slöjdundervisning

   Undervisningen i slöjd syftar till att eleverna ges förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

Fritidshem

På Ålstensskolan har fritidshemspersonalen ett nära samarbete med lärarna och arbetar under förmiddagarna i klasserna. De ansvarar i vissa fall för ämnen som t.ex. bild, musik, livskunskap (EQ) och teknik.

Läxhjälp

Vi har på skolan under en längre period diskuterat läxor.

Information

Föräldraråd

Information från skolledningen

Fredagsinfo; v.37- 2016-09-16

Hej!
Full rulle på skolan den här veckan; fotografering, studiebesök på naturbruksgymnasiet i Berga för åk 4 o 5, studiebesök på Levande historia för en av våra 5:or, guldrush för åk 2. Och idag är det skoljoggen!

Kalender

  • Heldag Internationella barndagen
  • Heldag Elevråd tillf. 2, kl. 10:00-11:00
  • Heldag Code week

Dagens Lunch

  • Hel laxsida med yoghurtsås eko potatis
  • Veg. Vegetarisk lasagne

Ålstensskolans informationskanaler