Välkommen till Ålstensskolan

                 " Vi utbildar morgondagens goda medborgare"

Nyheter

Trä & Textil

   Undervisningen i slöjd syftar till att eleverna ges förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

Fritidshem

På Ålstensskolan har fritidshemspersonalen ett nära samarbete med lärarna och arbetar under förmiddagarna i klasserna. De ansvarar i vissa fall för ämnen som t.ex. bild, musik, livskunskap (EQ) och teknik.

Läxhjälp

Vi har på skolan under en längre period diskuterat läxor.

Information

Föräldraråd

Information från skolledningen

Kalender

  • Heldag Fritids stänger för sommarlov
  • Heldag Sommarstängd
  • Heldag Fritids öppnar

Dagens Lunch

Ålstensskolans informationskanaler