Välkommen till Ålstensskolan

Nyheter

Ålstensskolans Klasswebbar

Senaste nytt från skolans alla bloggar.

FÖRSTELÄRARE ÅLSTENSSKOLAN

Skolans vision är att synliggöra elevernas lärande, reflektera över vår egen professionella bedömning av elevernas kunskaper samt arbeta formativt med hjälp av analoga och digitala verktyg.

Underskatta inte bilderboken

Jag uppmanar ofta föräldrar att ta första bästa bilder- bok och efter en snabb genomläsning skriva ner alla ord som hen inte använder i sitt dagliga tal. Det blir en ögonöppnare för många, mig själv inkluderad.

Förståelse och empati

Hur ska pedagoger hantera konflikter och hetsiga diskussioner om känsliga ämnen? Lärarna Martin Löfgren och Per Ahlkvist har valt att flyttat klassdiskussioner om värdegrundsfrågorna till ett online-forum.

Idrott & Hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtsåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

Sanna & Isabelle visar ett mobilställ

Slöjdundervisning

   Undervisningen i slöjd syftar till att eleverna ges förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

Fritidshem

På Ålstensskolan har fritidshemspersonalen ett nära samarbete med lärarna och arbetar under förmiddagarna i klasserna. De ansvarar i vissa fall för ämnen som t.ex. bild, musik, livskunskap (EQ) och teknik.

Läxhjälp

Vi har på skolan under en längre period diskuterat läxor.

Information

Ålstensskolan-Föräldraråd

 

Information från skolledningen

Kalender

  • Heldag Tidig stängning kl. 15:30 - 17:00
  • Heldag Dansuppvisning för alla årskurser
  • Heldag Påsklov 10/4 - 13/4

    Beskrivning: Glad påsk!

  • Heldag Förcermoni WCP; år 4 & 5
  • Heldag ÅFF förmöte 3; kl.8:00

Dagens Lunch

  • Veg. Riswok
  • Panerad guldlax med pepparrotscreme samt eko potatis

Ålstensskolans informationskanaler