Välkommen till Ålstensskolan

     "Vi Önskar er alla en glad och solig sommar"   

Skolstart: 18 augusti. År F kl. 09.00; år 1-5 kl. 10.00

Nyheter

Trä & Textil

   Undervisningen i slöjd syftar till att eleverna ges förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

Fritidshem

På Ålstensskolan har fritidshemspersonalen ett nära samarbete med lärarna och arbetar under förmiddagarna i klasserna. De ansvarar i vissa fall för ämnen som t.ex. bild, musik, livskunskap (EQ) och teknik.

Läxhjälp

Vi har på skolan under en längre period diskuterat läxor.

Information

Nödvändiga information under sommar!

Kontakt vid akut behov v. 28, 29, 30 och 31
Om du behöver komma i akut kontakt med skolledningen under våra sommarstängda veckor
(v 28-31) ringer du:

Föräldraråd

Information från skolledningen

Kalender

  • Heldag Sommarstängd Heldag Joursommarfritids på Kometen v. 28-31_ adress: Svedjevägen 24
  • Heldag Fritids öppnar

Dagens Lunch

Ålstensskolans informationskanaler